• Projektansvarig SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)
  Lägsta - högsta lön 46 000 - 57 000 kr/mån
  Genomsnittslön 52 250 kr/mån (baserat på 4 löner)
 • Lägsta - högsta lön 53 000 - 53 000 kr/mån
  Genomsnittslön 53 000 kr/mån (baserat på 1 löner)
 • Projektstab Locum
  Lägsta - högsta lön 40 000 - 40 000 kr/mån
  Genomsnittslön 40 000 kr/mån (baserat på 1 löner)
 • Distriktschef Reitan Convenience Sweden
  Lägsta - högsta lön 30 000 - 30 000 kr/mån
  Genomsnittslön 30 000 kr/mån (baserat på 1 löner)

Löner