Jobba på Mälarsjukhusets Kvinnoklinik, Landstinget Sörmland

 
LÄMNA OMDÖME

Överblick

Anställda: 200

Bransch: Hälsa & Sjukvård

VD: Verksamhetschef: Kristina Cedergren

Hemsida: {{ CompanyGeneralInfo.CompanyWebsiteDomain }}

 

 

Ta en titt på våra kontorsbilderkontorsbilder, karriärmöjligheterkarriärmöjligheter, lediga tjänsterlediga tjänster och mer nedan!  

Visa mer Visa mindre
Genomsnittsbetyg: {{OverviewData.Stats.Rating | number:1}} / 5
  {{GetBasedOnReviewCountLabel('Baserat på', '{0} omdömen')}}
{{OverviewData.Stats.EnpScore}}%

Rekommenderar arbetsgivaren

{{OverviewData.Stats.ApproveCeoPercentage}}%

Är positiva till VD Verksamhetschef: Kristina Cedergren

Visa mer Visa mindre
{{criteria.Name}} {{criteria.CriteriaRanging}}  
{{criteria.Name}} {{criteria.CriteriaRanging}}  

Omdömen om Mälarsjukhusets Kvinnoklinik, Landstinget Sörmland

ALLA
KÖN
ÅLDER
 • Kön: {{ review.Gender ? review.Gender : "–" }} Ålder:{{review.Age ? review.Age : "–" }} Ort:{{review.Location ? review.Location : "–" }} Tid som anställd:{{review.LengthOfEmployment ? review.LengthOfEmployment : "–" }}
  Genomsnittsbetyg: {{ review.Rating | number:1 }}/5  
  Varför trivs du?

  "{{review.Plus}}"

  Vad bör förbättras?

  "{{review.Minus}}" "{{review.Minus.substring(0, 15) + '...'}}"

  Visa mer
  {{criteria.CriteriaName}} {{criteria.CriteriaRanging}}  
  {{criteria.CriteriaName}} {{criteria.CriteriaRanging}}  

  Arbetsgivarens kommentar:

  {{comment.UserFirstName}} {{comment.UserSurname}} {{comment.UserJobPosition}}

  "{{comment.ReplyText}}"

  Visa mindre

Karriär på Mälarsjukhusets Kvinnoklinik, Landstinget Sörmland

Om Mälarsjukhusets KvinnoklinikKvinnoklinikens verksamhet bedrivs på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, och i begränsad form på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Vår verksamhet omfattar förlossnings- och BB-vård, gynekologisk öppen- och slutenvård, barnmorskemottagning, familjecentraler samt SESAM- och ungdomsmottagningar. Vi är 200 anställda. Vi har årligen ca. 2 000 förlossningar och med neonatalvård på sjukhuset handläggs i regel alla förlossningar från graviditetsvecka 27+0. På kliniken utförs ca. 1 200 operationer. Dagjoursverksamhet bedrivs på gynmottagningen Mälarsjukhuset.

Mälarsjukhusets Kvinnoklinik ingår i Landstinget Sörmland som är det öppna landstinget som jobbar för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region. Landstinget Sörmland satsar på att vara Sveriges friskaste län 2025. För att nå dit gör vi ett omfattande kvalitetsarbete som innebär nya arbetssätt och lösningar.
 

Våra förmåner

 

På Mälarsjukhusets Kvinnoklinik erbjuder vi våra medarbetare de här fina förmånerna:
 

Fördll - Benify
Den ger dig som medarbetare en samlad bild över din lön och pension samt dina förmåner. Här hittar du också erbjudanden och rabatter som du kan  utnyttja med ditt Personalkort. Landstinget Sörmland är först ut i landet att erbjuda medarbetarna en förmånsportal.

Inlogg: Fördll


Fri läkarvård - skattepliktig förmån 
Anställd personal inom Landstinget Sörmland har avgiftsfri tillgång till öppenvårdsbesök hos landstingets anställda läkare, läs mer i avgiftshandboken vad som gäller för landstingets personal. 


Sörmlands Hälsoprogram
Alla sörmlänningar, som under året fyller 40, 50 eller 60 år erbjuds att kostnadsfritt delta i Sörmlands hälsoprogram. Som anställd har du möjlighet att delta på arbetstid utan löneavdrag. Målet är att stärka folkhälsan och att förebygga vanliga folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2.


Fritidsföreningar
Landstinget Sörmland har fritidsföreningar i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. På varje ort erbjuds anställda möjlighet till träning i egna motionsanläggningar. Fritidsföreningarna ordnar även olika aktiviteter för medarbetarna.


Friskvårdsbidrag
Medarbetare i Landstinget Sörmland har upp till 1500 kr per år i friskvårdsbidrag. Bidraget kan användas till olika aktiviteter enligt skatteverkets regler för motion och annan friskvård.


Miljöbil som personalbil
Personalmiljöbil är en personalförmån som Landstinget Sörmland erbjuder alla tillsvidare anställda samt visstidsförordnade på minst tre år. Bilen ställs till den anställdes förfogande mot en månadskostnad som betalas genom ett bruttolöneavdrag, max 20 % av bruttolönen. Den anställde står för de faktiska kostnaderna för bilen under avtalsperioden och storleken på löneavdraget avgörs bland annat av valet av bilmodell inklusive utrustning, total körsträcka under avtalstiden och bilens förmånsvärde.


Nya möjligheter
Nya möjligheter är en chans till utveckling för medarbetare som är tillsvidareanställda inom Landstinget Sörmland. Här erbjuder landstinget sina medarbetare coachande och reflekterande samtal och/eller webbaserad jobbmatchning mot tjänster och vikariat inom landstinget.


Löneväxling till pension
Landstinget Sörmland vill ge arbetstagare möjlighet att påverka den framtida pensionen genom frivilliga pensionsavsättningar. 
Genom skattelagstiftningen ges arbetstagare möjlighet att uppskjuta uttag av lön och istället öka sitt pensionssparande.


Föräldraledighet
Vid ledighet i samband med barns födelse kan man som anställd få föräldrapenningstillägg. Det utbetalas om man varit sammanhängande anställd i minst 365 dagar före ledigheten. 


Semester
Gällande semesterlag har kompletterats och i vissa delar ersatts av kollektivavtalsregler. Antal semesterdagar per kalenderår:

<-39 år 25 dagar
40-49 år 31 dagar
50- > år 32 dagar

Vår syn på medarbetarskap och ledarskap


Vikten av bra medarbetar- och ledarskap

Hos oss på Mälarsjukhuset kvinnoklinik är medarbetarskap och ledarskap något som vi anser är väldigt viktigt. Därför jobbar vi kontinuerligt med att utveckla de delarna för att få en så bra arbetsplats som möjligt. Så här ser vi att medarbetare, chefer och ledare ska ha det hos oss.


Medarbetare hos oss:

 - känner ett engagemang för och ser sin del i helheten
 

- arbetar för att uppnå verksamhetens mål
 

- har alltid medborgarna/patienterna/kunderna/brukarna i fokus
 

- tar eget ansvar och medverkar aktivt såväl till sin egen kompetensutveckling som till utveckling av verksamheten
 

- förstår värdet av och har förmåga att arbeta tillsammans
 

- ser att förändring är något ständigt pågående som vi tillsammans kan påverka
 

- vet vilka krav som kan ställas på arbetsgivaren
 

- ser att lojalitet för verksamheten är självklar
 

- ser det naturligt att rapportera avvikelser

 


Chefer och ledare hos oss:

 - har lust, vilja och förmåga att leda och utveckla medarbetare och verksamhet
 

- skapar hälsosamma arbetsplatser genom prestigelöshet, delaktighet och dialog
 

- har modet att vara ledare
 

- formulerar och kommunicerar mål och resultat tillsammans med medarbetarna
 

- skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och växa inom ramen för uppdraget
 

- skapar förutsättningar för att uppnå mål och resultat för verksamheten
 

- eftersträvar balans mellan ansvar och befogenhet
 

- har fokus på ständiga förbättringar

Vår vision

 

”Det öppna landstinget – för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region”

...det är visionen för Landstinget Sörmland där Mälardalens Kvinnoklinik ingår.

 

Vi är mycket måna om vår personal och har följande strategiska mål inom personalperspektivet:
 

 • Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare.
   
 • Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje.
   
 • Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten.

Lediga jobb på Mälarsjukhusets Kvinnoklinik, Landstinget Sörmland

Lediga jobb på Mälarsjukhusets Kvinnoklinik, Landstinget Sörmland

Mälarsjukhusets Kvinnoklinik, Landstinget Sörmland jobb: Vill du se vilka jobb vi har just nu?

Bilder Mälarsjukhusets Kvinnoklinik, Landstinget Sörmland

Mälarsjukhusets Kvinnoklinik, Landstinget Sörmland jobb - En inblick i hur det är att jobba på Mälarsjukhusets Kvinnoklinik, Landstinget Sörmland: 1 omdömen, 5 lediga jobb, löner och kontorsbilder. Läs vad det anställda tycker och få en bättre inblick i Mälarsjukhusets Kvinnoklinik, Landstinget Sörmland som arbetsplats baserat på information som finns publicerat av nuvarande och tidigare anställda på Careereye.se