Tillbaka till resultatet

Kulturmiljöhandläggare/byggnadsantikvarie

                  Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 250 statliga verksamheter. Vi står upp för den demokratiska processen och utvecklar Kronoberg genom meningsfulla och utvecklande uppdrag. Vi är ca 180 medarbetare inom 19 verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet...Med fokus på dem vi är till för...Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt...Tillsammans med andra.

Kulturmiljöfunktionens arbete präglas av ett tvärsektoriellt arbetssätt och funktionen har sin tillhörighet inom Samhällsutvecklingsenheten på Länsstyrelsen. Kulturmiljös arbete syftar till att kulturmiljövärden tas tillvara i samhällsplaneringen och bidrar till goda, variationsrika och attraktiva livsmiljöer i länet. Handläggningen sker primärt utifrån kulturmiljölagen, Förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, Miljöbalken och Plan och bygglagen. Inom arbetsgruppen finns idag fem handläggartjänster och två projektmedarbetare för kunskapsuppbyggnad. Inom kulturmiljö finns en god gemenskap med omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter. ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna består i första hand av att självständigt handlägga ärenden som rör kyrkliga kulturmiljöer, byggnadsvårdsfrågor och bidragsärenden. Arbetet är administrativt till sin karaktär och du granskar inkomna handlingar från sökande och bereder beslut. Du skall kunna ge råd och anvisningar för tillvaratagande av kulturhistoriska värden i samband med ombyggnader och restaureringar. Du upphandlar även konsulter för olika informationsprojekt. I viss mån ingår även handläggning av ärenden kring byggnadsminnen och planfrågor och att jobba förebyggande med information, t ex genom att hålla utbildningar och föredrag inom dina arbetsområden. Inom Kulturmiljö tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna. Tillsammans med vår byggnadsantikvarie arbetar Ni gemensamt med byggnadsvårdsfrågor. Du skall därmed även bidra till att vidareutveckla Kulturmiljös verksamhet. 

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har insikt i kulturmiljölagens bestämmelser och gärna även inom bidragsförordningen och överblick över lagstiftning som rör planering och byggande. Vi förutsätter att du har akademisk examen, bebyggelseantikvarisk utbildning eller motsvarande, som är ett krav. Intresse och erfarenhet från arbete med det kyrkliga kulturarvet är önskvärt men inget krav. Körkort och datorvana är ett krav. På grund av arbetets karaktär, där samarbete och professionellt förhållningssätt är grunden, fäster vi mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Som person bör du vara initiativrik, driva arbetet framåt, ha en god organisatorisk förmåga samt vara van att fatta självständiga beslut. Arbetet innebär omfattande interna och externa kontakter. 

Du bör därför ha lätt för att skapa goda relationer och vara en god representant för Länsstyrelsen. Din förmåga att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift är av stor betydelse. Tidigare yrkeserfarenhet av liknande arbetsuppgifter från Länsstyrelse, annan statlig relevant myndighet, museum, kommun eller konsultverksamhet är önskvärd men inget krav. 

ÖVRIGT
Vårt sociala klimat får högt betyg i medarbetarundersökningar. Det är vi stolta över. Hos oss är det nämligen viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.
                  
 • Publicerad

  2018-08-09