Careereye
Kragerø kommune          

Sykehjemslege 100%

Ort:Kragerø, Norge Typ:Heltid
Bransch:Övriga läkare Sista ansökningsdag: 2022-02-06
Hemsida: https://www.kragero.kommune.no/

Beskrivelse

Har du lyst til å være med å utvikle våre kommunale helsetjenester?
Våre sykehjemstjenester er under utvikling, og vi er i behov av en dyktig lege med interesse og kunnskap innen allmennmedisin og geriatri.

Kragerø kommune har i dag ett sykehjem med 45 plasser fordelt på 3 avdelinger. Pasientgruppen består av somatikk, demens, korttids- og rehabiliteringsplasser samt øyeblikkelig hjelp senger (KAD). Legetjenesten på sykehjem er organisert under Virksomhet for sykehjem og bokollektiv. Det foreligger plan om flere sykehjemsplasser på sikt og utvikling av demensomsorgen i sin helhet.

Legetjenesten i Kragerø for øvrig består av fastleger og faste ansatte leger på legevakt og helsestasjon. Ny sykehjemslege vil ta del i faggruppens øvrige samarbeidsfora, samt interkommunalt samarbeid. Sykehjemslegen vil også tilknyttes fagforum for sykehjemsleger i Telemark.

Som sykehjemslege vil du samarbeide tett med øvrige kommunale helsetjenester, fastleger, legevaktslege og spesialisthelsetjenesten i behandling og oppfølging av pasienter på KAD og rehabilitering. Sykehjemmet ønsker et tydelig fokus på fag og kvalitet. Det er opprettet en ny funksjon som fag- og kvalitetsleder, som
vil være en sentral samarbeidspartner til sykehjemslegen og øvrig personell.

Arbeidsoppgaver

- Medisinsk oppfølging av sykehjemmets faste beboere, rehabilitering og KAD pasienter.
- Utviklingsoppgaver innen geriatri og spesialiserte tjenester
- Veiledning av øvrige faggrupper
- Engasjement og deltakelse i ulike tverrfaglig miljø

Kvalifikasjoner

- Norsk autorisasjon
- Godkjent turnus/LIS1-tjeneste
- Kompetanse/erfaring innen alderspsykiatri er ønskelig
- Spesialist eller påbegynt spesialisering, fortrinnsvis i allmennmedisin eller geriatri er ønskelig
- Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig.

 

Personlige egenskaper

- God innsikt i komplekse medisinske utfordringer i kommunehelsetjenesten.
- Bidra til å skape gode relasjoner til beboere, pårørende, kollegaer og samarbeidspartene.
- Gode samarbeidsevner.
- Evner til å arbeide både selvstendig og i team.
- Nøyaktig og strukturert.
- God arbeidskapasitet, målrettet og beslutningsdyktig.
- Evne til å bidra faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø.
- Gode evner til å kommunisere med mennesker i en vanskelig situasjon.
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
- Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

- Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
- Muligheter til å være med å forme stillingen i tråd med utvikling av tjenestene.
- Gode lærings- og utviklingsmuligheter.
- Et godt fag- og arbeidsmiljø.
- Lønn etter avtale/ kvalifikasjoner.
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.
- Dekning av flytteutgifter med inntil 50% av kostnaden.

 

Søknad sendes

Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Virksomhetsleder Helene Moen Nesodden. Telefon: 91822907. E- post:
HeleneMoen.Nesodden@kragero.kommune.no

Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.
Tiltredelse: Snarlig/ etter avtale

Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel