Tillbaka till resultatet
Atkins          

Vi söker Lina, Anders, Merle... – till Malmö / Helsingborg

Vi söker Lina, Anders, Merle...

Våra landskapsarkitekter är generalister som är intresserade av att lösa uppdragen på ett kreativt sätt i ett nära och öppet samarbete med övriga teknikområden. Nu vill vi bli fler. Vi hoppas att du är trygg i din roll som gestaltande och projekterande landskapsarkitekt och har god kunskap i framtagande av förfrågningsunderlag. Du är van ansvara för och driva dina egna delar i projekten, att kommunicera rakt och tydligt både internt och med våra kunder.

Arbetsuppgifter

 • Gestaltning av parker, torg, de gröna delarna av exploateringsområden och infrastrukturmiljöer

  I de större projekten hjälps vi åt med höjdsättning men du bör ha förståelse för hur höjdsättningen påverkar platsens gestaltning.

 • Upprättande av Förfrågningsunderlag för både utförandeentreprenader och totalentreprenader och de dokument som ingår i det. Tekniska beskrivningar enligt AMA med eller utan mängder, växtförteckningar, planteringsplaner, utformningsplaner, detaljritningar och sektioner, ritningsförteckning, avsteg från MER etc.

 • Ta fram presentationsmaterial för att förmedla dina och projektgruppens förslag i form av tex illustrationsplaner, skisser, vyer/perspektiv -handritade eller digitalt framtagna, text och bild i kombination.

 • Vi ser framför oss att du kommer att ha rollen som teknikansvarig, dvs vara den som har ansvar för landskap/ gestaltning i projektet. I det ingår att samordna med uppdragsledning och övriga teknikområden, och att leda mer juniora medarbetare i deras del av arbetet. Kanske är du också van att leda projekt självständigt?  

Vårt team i Malmö

 • är en tvärvetenskapligt sammansatt grupp med landskapsarkitekter, väg-/gatu-/mark- och VA-projektörer
 • ser arbetsglädje och bra stämning på arbetsplatsen som mycket viktiga arbetsmiljöfaktorer
 • har projekt med spridning över de tekniska delarna av utredningsprojekt, förprojektering och med tyngdpunkt på detaljprojektering
 • arbetar främst lokalt (inom Skåne) men samarbetar även med våra övriga kontor och kunder över hela landet
   
 • anser att samarbete inom teamet och att dela med sig av sina kunskaper är ett framgångskoncept     
   
 • arbetar främst med offentliga beställare inom kommun eller trafikverkets vägverksamhet, men vi har också en ökande andel privata beställare såsom byggherrar och entreprenörer
   
 • ser vikten av varje individ inom gruppen, vi vill ge alla plats och möjlighet att utvecklas och visa sitt engagemang 

Kvalifikationer

För att lyckas och trivas har du troligtvis 

 • högskoleutbildning som landskapsarkitekt

 • Kunskaper inom växtval

Det vore toppen om du också 

 • Gillar samarbete och vill utvecklas i rollen som landskapsarkitekt
 • Är prestigelös och gillar att bidra med din unika kompetens
 • Har goda kunskaper inom CAD och då främst Civil3D

Placering kan vara i Malmö eller Helsingborg. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Som ett av världens mest respekterade ingenjör- och designföretag är Atkins nu stolt över att vara en del av SNC-Lavalin med över 50 000 medarbetare tillsammans.
Som rådgivare inom trafik och samhällsutveckling är vi perfekt rustade för en värld i förändring. Med flexibilitet, lagspel, kreativitet och ett internationellt nätverk i toppklass når vi lite längre. I Sverige är vi ca 420 medarbetare – den mindre konsulten med den globala spetskompetensen.
Vi är en lokal och global leverantör av konsulttjänster som månar om vår lokalkännedom inom samhällsplanering, infrastruktur, spårfordon och dess digitala stödsystem samt arbetar med allt från utredning och analyser i tidiga skeden, till att fungera som projekt- och byggledare under entreprenadfasen. Runt om i landet är vi med och förnyar det svenska järnvägsnätet, planerar gator och torg samt skapar bättre förutsättningar för ett hållbart samhälle.
 
Vi hoppas att du genom detta fått en inblick i vem vi är och nu vill vi gärna lära känna dig!

 

 • Ort:

  Malmö/Helsingborg

 • Bransch:

  Landskapsarkitekter

 • Typ:

  Heltid

 • Sista ansökningsdag:

  2018-11-22

 • Hemsida: http://www.atkins.se
 • Publicerad

  2018-10-29

Det här säger andra om Atkins som arbetsgivare. Se alla omdömen